Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Cụm động từ 3 từ trong tiếng Anh Thường động từ ba từ là động từ giới từ. Nghĩa của chúng khác với nghĩa căn bản của động từ khi nó đứng một mình. - Đối với đa số các động từ ba từ, cụm danh từ đứng sau giới từ. + The government is to cut back on spending on the armed forces. Chính phủ sẽ phải cắt giảm ngân sách dành cho các lực lượng vũ trang. + He really looks up to his older brother. Anh ấy thực sự kính trọng anh trai mình. - Tuy nhiên, một số động từ ba từ có cụm danh từ ngay sau động từ. Cụm danh từ thứ hai sẽ đứng sau giới từ. + I helped Lucy on with her coat. Tôi giúp Lucy mặc áo khoác. + She tried to talk me out of the plan.
  • Dạng thức của động từ (3) Dạng thức của động từ : V + to V afford (có đủ tiền) I can't afford to buy the car. agree (đồng ý) He agreed to pay half the cost. aim (nhằm mục đích) They are aiming to increase income tax by 20%. appear (hình như) The police appeared not to know about the accident. arrange (sắp xếp) We arranged to meet him tomorrow morning. ask (yêu cầu) The customer asked to see the manager. attempt (cố gắng) Our staff will attempt to send you the latest models as soon as possible. beg (van xin) He begged to be told the truth. choose (chọn) We choose to stay at
  • Những cụm động từ thường gặp trong tiếng Anh Những cụm động từ bao gồm hai từ: một động từ chính và một giới từ. Hãy xem những ví dụ dưới đây: - to turn something off = to stop something working, to switch something off ngừng một cái vật gì đang hoạt động, tắt một cái gì đó - to work on something = to concentrate on a task, to do a task tập trung vào một việc, làm một việc - to cut something off = to stop the supply of something, to disconnect something ngừng cung cấp một cái gì đó, cắt ngừng một cái gì - to get on with something = to do something without delay bắt đầu làm một việc gì đó ngay lập tức - to carry on = to continue tiếp tục - to put someone off = to

truyen tieng anh 鐓鐓 tiếng Anh TỪ and and Động từ greetings 锞夛姜锞 nói tiếng anh hiệu quả Bí quyết trở thành một người học 50 Dùng Từ Nào Cho Đúng P1 ki Who how much Tại speak và talk Ä 銈儠銈 偣 ÑÐÐÐ¾Ð½Ñ truyen hay LÃƒÆ 荵御コ大ッ ク 崟迚 hoc tu Bé ç tieng anh tiếng Anh 銈儠銈偣 những câu giao tiếp tiếng anh Tự tin giao tiếp tiếng Anh trong vòng một co tiếng Anh giao tiếp ź 10 cụm từ tiếng Anh liên quan đến 瑟蓹 tóm giao từ Tiếng Anh giao tiếp tham quan nhà máy 10 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ luyện nghe tiếng anh qua voa 銉椼儸銉熴偄銉犮優銉炽偡銉с兂銉 câu nói tiếng anh thông dụng vãƒæ kiểm toán 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞 dong tu 3