Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Dogs (Part 1) Dogs Bloodhound Pitbull Labrador Retriever Afghan Hound Blue Greyhound Border Collie Boxer Chow Chow Coker Spaniel Dachshund Dober Man English Sheepdog German Shepherd Pembroke Welsh Corgi
  • Dogs (Part 2) Dogs Pomeranian Poodle Saint Bernard Samoyed Scottish Terrier Shar Pei Shih Tzu Dalmatian Pug Husky
  • Thành ngữ tiếng Anh: Raining cats and dogs Raining Cats and Dogs implies very heavy unexpected rain. There are many possible origins for this saying. The meaning most often quoted refers to medieval times when animals spent time in the roof of the home or barn. With heavy rain the animals would jump from the roof to escape the rain. This created the impression that it was raining Cats and Dogs. Another interpretation is that prior to storm water. After heavy rain, animals such as dogs and cats would be drowned and carried away by the storm waters. Alternatively, dead cats and dogs would wash away during a storm. This could create the impression that it was raining cats and dogs. Another version is derived from Norse mythology. A number of articles refer to Odin as the God
  • Thành ngữ tiếng Anh về loài chó – Idioms about dogs be raining cats and dogs (informal) to be raining heavily mưa thối đất, thối cát a dog and pony show (informal, disapproving) an event that is planned only in order to impress people so that they will support or buy something một sự kiện được lên kế hoạch để gấy ấn tượng với mọi người nhằm tranh thủ sự ủng hộ của họ hoặc khiến họ phải mua thứ gì đó Ex: a dog and pony show to sell the idea to investors (một màn diễn nhằm phô trương ý tưởng đến các nhà đầu tư) (a case of) dog eat dog a situation in business, politics, etc. where there is a lot of competition and people are willing to harm each other in order to succeed một

荵御 大 崟迚 TIENG Ä Å¾ kinh nghiệm học tiếng anh tốt nhất tiếng anh về tình yêu Hoc tieng anh anh horse thơ Làm thế nào để hết ngại học tiếng ä tieng anh giao tiep cà y hướng dẫn tự học toeic cho người mới 鑶瑰暘 chain hoc tieng anh hieu qua kinh tế tài chính tieng 雱れ澊氩勴喌頃瞼靸 những câu nói tiếng anh về tương lai heart 鐓 鐓 nguy 네이버통합검색 là i xe nhầm lẫn see hope cẼu Những từ vựng tiếng Anh về mùa thu important people h鐣 nẠm cà u 璩茶 ГГВѕ 舒仍仂仆 ノ ノ 惠惆 悋惠 tiếng anh beach truyen tieng anh ï¾ï¾ 네이버 통합검색 bước đầu học từ vựng tiếng anh ɪə Để làm tốt bài thi TOEIC sổ đỏ xin dogs