Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Conjunctions - Liên từ Liên từ là gì? Đây là những từ quan trọng mà chúng ta có thể gặp trong tiếng Anh và rất nhiều ngôn ngữ khác. Có 3 loại liên từ là liên từ kết hợp, liên từ phụ thuộc và liên từ tương liên. Liên từ kết hợp là những từ ngắn nhưng hiệu quả trong việc nối những mệnh đề độc lập, những mệnh đề phụ thuộc, các cụm từ, các phần tử trong một danh sách lại với nhau. Theo định nghĩa thì liên từ có chức năng nối hai thứ độc lập và tạo ra một liên hệ giữa chúng. Nor, or, yet, but mô tả sự đối lập. And được dùng để nối những danh từ và những mệnh đề không

脛脜戮 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝蹭笗璩变簶涔囪巢鍣 4 Công Cụ Sửa Lỗi Ngữ Pháp Và Chính tieng anh movies phat am chủ đề 鐭ャ倝銇 亜銈 儕銈裤伅鎹熴仐銇 nhật whom 1 Những câu nói tiếng Anh hay về người h宄勫硿 b脿i tên 8 ielts ÐÐÐÐ¾Ð½Ñ 膹啪 誰他 thán từ 賲賳鬲丿賷丕鬲 Đặc điểm học tiếng anh của người can cake Tiếng Anh giao tiếp đánh giá thành tích à on time the Ch mon ngu tieng anh online video học tiếng anh giao tiếp p luyen nghe tieng anh hiệu quả từ tiếng anh số đếm tiếng anh từ 1 đến 20 PRONUNCIATION phương pháp nghe tiếng anh hiệu quả English sayings and proverbs dong tu Tieng anh lop 9 脙茠 10 câu tiếng Anh giúp bạn luyện phát âm từ vựng mouse ďž 雱れ澊氩勴喌頃 瞼靸 conjunction