Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Những câu giao tiếp dùng để tiếp khách đến nhà On arrival - Khi khách đến Come on in! Vào nhà đi! Good to see you! Gặp cậu vui quá! (một khách), gặp các cậu vui quá! (hai khách) You're looking well. Trông cậu khỏe đấy (một khách), Trông các cậu khỏe đấy (hai khách) Please take your shoes off. Cậu bỏ giày ở ngoài nhé (một khách), Các cậu bỏ giày ở ngoài nhé (hai khách) Can I take your coat? Để mình treo áo cho cậu! Sorry we're late. Xin lỗi cậu, bọn mình đến muộn Did you have a good journey? Cậu đi đường ổn chứ? (một khách), Các cậu đi đường ổn chứ? (hai khách) Did you find us alright? Cậu tìm nhà có khó không? (một khách), Các cậu tìm

Từ vựng tiếng Anh về ngành y tế cac tĂªn a lot of rules 鐓鐓 ä¼ thanh pho audio spill one những cụm từ do t鑴欒尃鑴 xe buýt tu clothes gÃƒÆ table tu va thanh ngu tieng anh get on the bandwagon nhÃƒÆ Thì B vi unit 2 okey donkey danh Để Giỏi Tiếng Anh Giao Tiếp Hãy Luôn cấu ki nang Ñ Ñ Ñ Ð Ð Ñˆ 14 Bí Quyết Học Tiếng Anh Hiệu Quả Năm æ å å æˆ å é å ½ bài viết tiếng anh về người cha những từ vựng tiếng anh ielts chủ đề chi ï¾ lå³ tiếng anh 8 Học tiếng anh greetings jeff bezos ä¼ ï½¾ tieng anh 鐩查箍鑹楃洸娼炴皳姘撹尃姘撴埉鑾 tên gia vị việt nam tieng cam vèœ the way 盲藕 lucky come on