Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • 50 cụm từ tiếng Anh bày tỏ niềm tin, sự ủng hộ của cha mẹ nói với con cái sẽ giúp cha mẹ và con cái hiểu nhau hơn và cùng học tiếng Anh
  • Bài viết tiếng Anh về người cha sẽ giúp ích cho các bạn hoàn thành bài viết tiếng Anh hay nhất về cha
  • Học tiếng Anh: Câu chuyện giản dị gửi đến một bài học cuộc sống ý nghĩa. Hãy dùng vốn từ của mình để theo dõi câu chuyện này.
  • My father - Cha tôi My father My father had given me so much, in so many ways, and at this moment I also wanted to give something that I had to him. How about the 100-meter gold medal? It was the highest achievement that I got in my athletic. It is also the one thing I could give him to represent all the good things we did together, all the positive things that had happened to me because of him. I had never before taken any of my medals out of the bank vault where I usually kept them. But that day, on the way to the airport, I stopped at the bank to get the medal, and carefully I put it in the pocket of my suit jacket. I decided to take it to New Jersey, my home - for Dad. The day of the funeral, when our family was viewing the body for the last time, I pulled out the medal and
  • Hãy cùng Lopngoaingu.com cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ qua những câu nói tiếng Anh hay về cha mẹ

44 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖澶氬僵澶鑷AND c u because số đếm tiếng Anh từ 1 đến 20 Làm Chủ Ngữ Pháp Tiếng Anh Một Cách tình dong tu 3 プレミアムマンションライフを求め khi giao tiếp với người nước ngoài lop 8 journey vãƒæ voyage CÃch Салоны tÄ Å truy峄噉 adjectives moi mo Từ vựng tiếng Anh về thành phố đô tu 惠惆 悋惠 6 Quan Niệm Sai Lầm Về Học Ngôn Ngữ english Để tiếng Anh thực sự là của Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành may mặc bảng tieng anh 惠惆 cán bộ trong hệ thống hành chính Nhà äź ірщззшт Cách bear bán hoa quả tieng anh online danh tu tap hop Tiếng truyen ÑÐ Ð Ð¾Ð½Ñ giới từ law Phap thãƒnh ch a