Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Body language - Great tips to improve our conversation I would like to post here some big tips from Henrik Edberg to improve our conversation that I happened to find from his blog. I think that we, Vietnamese in particular, usually miss these points since we were not taught at school or very little at home (at least it is my case) . I hope these tips are as useful for you as they are for me in rare occasions such as taking Speaking English tests or going to interviews. Words are only 7 percent of your conversation. The rest is your voice tonality (38 percent) and your body language at 55 percent. That’s according to research done by Albert Mehrabian, currently Professor Emeritus in psychology at UCLA. These numbers may vary depending upon the situation and what is communicated (for
  • Fun facts about human body - Những sự thật thú vị về cơ thể con người The brain uses over a quarter of the oxygen used by the human body Your heart beats around 100000 times a day, 36500000 times a year and over a billion times if you live beyond 30. Red blood cells carry oxygen around the body. They are created inside the bone marrow of your bones. The colour of a humans skin is determined by the level of pigment melanin that the body produces. Those with small amounts of melanin have light skin while those with large amounts have dark skin. Adult lungs have a surface area of around 70 square metres! Humans have a stage of sleep that features rapid eye movement (REM). REM sleep makes up around 25% of total sleep time and is often when you have your most vivid dreams.
  • Học tiếng Anh: Trong chuyến đi biển lần này của Dustin và Việt, chúng ta được biết thêm những từ mới rất thú vị như "farmer's tan", "beach body", "beach bum"....
  • Keep body and soul together Khi một người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, không có nơi để ở, không có gì đển ăn, người đó phải cố gắng bằng mọi cách để tồn tại. Vậy, chúng ta sẽ diễn đạt bằng tiếng Anh như thế nào đối với những tình huống như trên? + Keep body and soul together (Cố gắng để có thể sinh tồn) là một ví dụ. Eg. “He was unemployed and homeless, but he somehow managed to keep body and soul together.” (Anh ta thất nghiệp và vô gia cư, nhưng không biết bằng cách nào mà anh ta vẫn có thể sinh tồn). Keep up appearances: Cố để che giấu những khó khăn mà mình gặp phải Ví dụ: “He continued to keep up appearances even when business
  • Từ vựng về các bộ phận trên cơ thể armpit /ˈɑːm.pɪt/ - nách arm /ɑːm/ - cánh tay navel /ˈneɪ.vəl/ - rốn chest /tʃest/ - ngực abdomen /ˈæb.də.mən/ - bụng stomach /ˈstʌm.ək/ - bụng, dạ dày belly (informal) /ˈbel.i/ - bụng, dạ dày (lối nói thông thường) tummy (informal) /ˈtʌm.i/ - bụng, dạ dày lối nói thông thường wrist /rɪst/ - cổ tay thigh /θaɪ/ - bắp đùi knee /niː/ - đầu gối leg /leg/ - chân forehead /ˈfɔː.hed/ - trán temple /ˈtem.pļ/ - thái dương cheek /tʃiːk/ - má ear /ɪəʳ/ - tai earlobe /ɪəʳ ləʊb/ - thùy tai (dái tai) neck /nek/ - cổ nose /nəʊz/ - mũi chin /tʃɪn/ - cằm throat /θrəʊt/ - cổ họng lip /lɪp/ - môi tongue /tʌŋ/ - lưỡi eye /aɪ/ -

tinh tu ngữ tÃƒÆ 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇賲噩丞 Ä khach 10 锞夛姜锞 TIENG 膼峄 Vi nhà vui Nghe tiếng Anh cơ bản GIAO TIEP TIENG ANH Äž hoc tieng anh Idioms Bí Quyết Nói Tiếng Anh Hay Như ðððð¾ð½ñ truyen hay tieng anh chon error ÑÐ Ð Ð¾Ð½Ñ chỉ trung йђ йђ jealousy tu vung tieng anh tieng anh thu vi 茂戮 h là i nắm sắc mầu hoc tu phãn ɪə viết địa chỉ bằng tiếng Anh phát âm Các bước bắt chuyện với người nước the whole ball of wax phÃn 涓逛腹涓逛腹浠栦腹閬滃崢 Những câu nói tiếng Anh bất hủ của amy Cac Làm giàu vốn từ vựng khi học Tiếng Anh luyện tỪ nâng cao khả năng nghe tiếng anh mÃƒÆ o 鑶瑰暘 tieng anh giao tiep 鐓 鐓 乌云密布图片 tiếng anh он bikini Các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp tại nhà Tiếng anh would some và any Hoc tieng anh Vui học tiếng Anh nhờ 2 Tech ÐÐÐÐ¾Ð½Ñ Những câu slogan bằng tiếng Anh hay nhất Những cặp từ luôn đi liền với nhau 銈 儠銈c偣 tính từ tiếng anh mô tả tính cách con салоны tiếng anh giao tiếp trong y khoa ï¾ ï¾ body