Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Phân biệt hai từ start và begin sẽ giúp bạn sử dụng 2 từ này đúng ngữ cảnh
  • Start và Begin 1 . Sự khác biệt đầu tiên là Start có thể được sử dụng như một động từ và cả như một danh từ, còn Begin chỉ là động từ mà thôi. 2 . Về nghĩa, hầu như không có sự khác biệt, 2 từ này có thể dùng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý một số điểm như sau: 3 . Về mức độ, Start thường mang đến một cảm giác nhanh, mạnh và bất ngờ, như là một hành động xảy ra vào một thời điểm. Begin thường mang đến cảm giác từ từ hơn, chậm rãi hơn và nói về một quá trình. Ví dụ: You should start doing it now or you’ll be late! (Bạn nên bắt đầu làm việc đó luôn đi không có là muộn đó) - Nghe như có

脙茠 10 câu tiếng Anh giúp bạn luyện phát âm từ vựng mouse ďž 雱れ澊氩勴喌頃 瞼靸 conjunction greetings chicken hoc tu tiêng anh anh Tiếng Anh giao tiếp xin lỗi khách hàng bay 膽峄峜 vгѓж unit 2 乌äºååƒå¾ç lÄ Æ Ã schedule Салоны ý nghĩa tên các ngày trong tuần cách viết địa chỉ trong tiếng anh đúng dong vat hoang da 知らないアナタは損してるかも 脛脜戮 à vi岷縯 way Cách viết đơn xin việc tiếng Anh Idiom ï ban 2 béç Weight B i Ð Â Ð Ñ ä¼š 30 乌äºååƒå¾ç Bi tỪ 誰他 as Những câu hỏi thăm và động viên at bi begin