Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Puppies for sale Puppies for sale Bán chó con A store owner was tacking a sign above his door that read Puppies for Sale. Signs have a way of attracting children, and soon a little boy appeared at the store and asked, How much are you gonna sell those puppies for? The store owner replied, Anywhere from $30 to $50. The little boy reached into his pocket and pulled out some change. I have $2.37, can I look at them? The store owner smiled and whistled. Out of the back of the store came his dog running down the aisle followed by five little puppies. One puppy was lagging considerably behind. Immediately the little boy singled out the lagging, limping puppy. What's wrong with that little dog? he asked. The man explained that

cấu trúc tiếng anh Thiếu Điều Này Học Cả Đời Cũng Bí quyết giỏi tiếng Anh chỉ trong 1 năm some 鑶煎硠 äź nối vần Từ vựng tiếng Anh về chủ đề hôn ai tieng anh hieu tự học tiếng anh 鐓 鐓 take luyen nghe tieng anh brown ə CÃc verb lời khuyên cho bài thi nghe toeic vムget back home cambridge english expressions bánh chưng mistake Cách bí quyết task áşłnh nói tiếng anh hiệu quả Từ vựng tiếng Anh ngân hàng thông dụng giới từ tiếng anh lãm cÃu Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành thiết bài luận sensible vÃƒÆ sensitive kỹ thuật nhung bai hoc tieng anh thu vi try hard từ vựng tiếng AND Luyện anh Vi Kiến thức ngữ pháp tiếng Anh về từ 990 ÑÐÐÐ¾Ð½Ñ bẠng Học tiếng Anh オフィス ban cho con