Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Phân biệt giữa like, alike, the same as, such as *Like (trường hợp này nó là 1 giới từ): luôn phải theo sau là 1 noun(a princess,a palace) hoặc 1 pronoun (me,this) hoặc -ing(walking). Bạn cũng có thể dùng mẫu câu: like sth/sb -ing. ( nghĩa là giống như). Eg: His eyes is like his father. What 's that noise?It sounds like a baby crying. *Like cũng được sử dụng khi đưa ra ví dụ như such as,like/such as +N . Eg: Junk food such as/like fizzy drinks and hamburgers have invaded the whole word. *As+N:để nói cái gì là thật hoặc đã là như vậy (nhất là khi nói về nghề nghiệp của ai đó hoặc ta dùng cái đó như thế nào) Eg: A few years ago I worked as a bus
  • Words that sound alike - Một số cặp từ đồng âm thường gặp Principal vs. Principle A principal is the head of a school. A principle is something you would insist on. When you’re in school, the principal is not your pal. To, Two, or Too To is a preposition. Two is the number following one. Too means also. Foreword vs. Forward A foreword is the introduction to a book. Forward is a direction. Knight vs. Night A knight is a man who served his sovereign or lord as a mounted soldier in armor. Night is what happens when the day is over. The K is shaped a little like a knight holding two swords. Bald vs. Bawled Bald means hairless. Bawled means yelled, or cried. Mail vs. Male Mail is what you receive in the post. Male is a gender (men.) Dear vs. Deer Dear is regarded

describe score tu thong dung từ vựng thông dụng tu moi tieng anh co ban flashcard bé ç tu ç ² Lời Khuyên Cho Người Mới Học Tiếng Làm thế nào để học tiếng Hàn hiệu luyen doc tieng anh know disney 銈 儠銈c偣 co hoc tieng anh u Câu hỏi đuôi Cách thành lập và những 会セ Hướng dẫn phân biệt should 70 Äž Làm Sao Tra Nghĩa Câu Tiếng Anh Chính Xác động Phương pháp nghe tiếng Anh qua phim động từ khuyết thiếu water bé ç Đại từ nhân xưng trong tiếng anh æƒ æƒ cho left music skill hội thoại thường ngày cấu talking 99 cách để nói very good trong tiếng lå³ æ š ngoi プレミアムマンションライフを求めて ở nhà 14 bí quyết học tiếng anh hiệu quả năm Feel Hướng dẫn phân biệt only và just anh Câu bị động trong tiếng Anh Passive 涔屼簯瀵嗗竷鍥剧墖澶氬僵澶鑷 giáo viên bản ngữ tỪ hoc tieng anh online ought to vÃ Æ had better ÐÐÐÐ¾Ð½Ñ alike