Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Phân biệt Achieve, Accomplish và Attain ACHIEVE, ACCOMPLISH, ATTAIN achieve (verb): means to reach an objective or standard, especially by making an effort for a period of time. E.g: He was delighted to have achieved his ambition of becoming a rock star. accomplish (verb): can mean the same meaning as achieve but has an additional sense of successfully completing something. E.g: They safely accomplished the task of freeing the soldiers. attain (verb): means to reach a certain standard, and is the word to use when comparison or measurement is involved. E.g: She attained the highest grades in her final exams. A less formal alternative to attain is the verb get .

CÃc Một hoc tieng anh online 雱れ澊氩勴喌頃瞼靸 LĂƒÆ 锞夛緣 Phát âm fall Tieng anh giao tiep ghi điểm cĂĄch effortless English các tình huống làm việc với cấp trên tieng anh giao tiep tiêng anh 54 hi峄噓 học từ tỪ ірщззштп tieng anh hieu qua 10 cặp từ sinh đôi trong tiếng anh Äž hỌc 3000 tỪ tiẾng anh bẰng thƠ lỤc NgÃn những phát âm tiếng Anh Tiếng Anh giao tiếp xin lỗi khách hàng Nên 銈儠銈偣 noel Ngữ pháp tiếng anh truyện hay tự học cac cÃc 901 tu vung tên những câu hỏi thăm và động viên Ưu điểm của chứng chỉ toeic 4 kỹ unit 2 100 bài tiếng anh giao tiếp cơ bản 銉椼儸銉熴偄銉犮優銉炽偡銉с兂銉 giao tiếp 乌äºååƒå¾ç tu vung tieng anh damage và harm cac 4 hugging Ưu điểm của chứng chỉ toeic 4 kỹ accomplish