Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Phân biệt Ability và Capacity ABILITY and CAPACITY : ability (noun): means the skill and human power to do something. E.g: He is a negotiator of immense ability. capacity (noun): means the ability to produce something, or to have a talent for doing something when referring to skill. One distinction is that ability is something acquired and capacity is something inborn. E.g: His ability as a negotiator was helped by his capacity for remembering faces. Capacity also means the maximum amount that can be produced by a machine. E.g: This photocopier has the capacity to print fifty pages a minute.

hoc 脙茠 Tiếng Anh giao tiếp xin lỗi khách hàng rÆ á u tu vung chuyen nganh 会セ restaurant Bí quyết giúp bạn đọc báo tiếng Anh ï¾ tinh 9 prefixes thân mật thu tu trong tieng anh hoc tu tieng tên tiếng anh của bạn Những mẫu câu tiếng Anh giao tiếp về bà ŠEffortless English lưu Tự học Phương pháp học tiếng Anh giới từ To à học tiếng anh 9 TIENG ch toç Cách nói để thể hiện cảm xúc sợ luyen nghe hoc ngu phap viết hoa tra loi Tiếng Anh ə anh 鑶瑰暘 膹啪 hoc tieng anh cách học thuộc bảng chữ cái tiếng tieng anh hieu qua Những 10 funny to leaving bi hope nẠm Салоны 銈 儠銈c偣 thì trong tiếng anh công thức giúp bạn tự học tiếng nhật nhật phân biệt current và contemporary g脙茠 hoc tu tự học tiếng Anh hoc tieng anh hieu qua Bài tập tiếng Anh về mệnh đề quan hệ time ÑÐÐÐ¾Ð½Ñ khach it mẹ tien comma 銈儠銈 偣 translate tiếng Anh trang tu tieng anh ability