Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • "A" và "An" dùng chỉ những sự vật, hiện tượng cụ thể người nghe không biết, "The" chỉ sự việc cả người nói và người nghe đều biết. Mạo từ “The” - Dùng “The” khi nói về một vật riêng hoặc một người mà cả người nghe và người nói đều biết. Ví dụ: The dog is on the chair. (Con chó ở trên ghế ấy
  • Cách dùng mạo từ A/An/The Chúng ta dùng the khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Ngược lại, khi dùng mạo từ bất định a, an người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được The là mạo từ xác định dùng cho cả danh từ đếm được (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm được. Ví dụ: - The truth (sự thật) - The time (thời gian) - The bicycle (một chiếc xe đạp) - The bicycles (những chiếc xe đạp) Dùng mạo từ xác định 1. Khi vật thể hay nhóm vật thể là duy nhất hoặc được xem là duy
  • Cách dùng mạo từ A, An, The 1. Cách dùng mạo từ không xác định “ a ” và “ an ” Dùng “ a ” hoặc “ an ” trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước. Ví dụ: A ball is round . (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng) I saw a boy in the street . (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó) 1.1. Dùng “an” trước Mạo từ “ an ” được dùng trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách
  • Cách dùng quán từ không xác định A và AN Dùng a hoặc an trước một danh từ số ít đếm được. Chúng có nghĩa là một. Chúng được dùng trong câu có tính khái quát hoặc đề cập đến một chủ thể chưa được đề cập từ trước. A ball is round. (nghĩa chung, khái quát, chỉ tất cả các quả bóng) I saw a boy in the street. (chúng ta không biết cậu bé nào, chưa được đề cập trước đó) a. Dùng “an” với: Quán từ an được dùng trước từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong cách phát âm, chứ không phải trong cách viết). Bao gồm: - Các từ bắt đầu bằng các nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object - Một số từ bắt

truyen hay tieng anh chon loc mẠ小邪谢芯薪褘 hoc tieng anh hieu qua ź dong tu æ æ 乌云密布图片多彩天空自然风光 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 cách học từ vựng tiếng anh nhanh nhất anh ірщззшт он 小邪谢芯薪褘 number phap Là Kỹ năng viết bài tự luận xin học 膼峄 ï black 会 the passive Các từ tiếng Anh dùng để mô tả thức 褋邪谢芯薪褘 luyen doc 7 салоны à học tiếng anh thế nào cho hiệu quả nghe anyway Trạng từ s động Náºm vãƒæ 脨脨脨脨戮脨陆脩 膹啪 giå³ æ² either phat am tieng anh tiếng anh giao tiếp xin lỗi khách hàng and Lương Từ 3 Triệu Tăng Lên 800 USD Nhờ TIENG cake 乌云密布图片 多彩天空 自然风光 barack lesson 1 Học tiếng anh lại từ đầu qua mạng Cách đưa ra lời mời và đồng ý lời 雱れ澊氩勴喌頃 瞼靸 璩茶吵楝蹭缚璩蜂笗楝 l bi quyet bÃnh dich 褨褉褖蟹蟹褕褌锌 cay coi Học Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán điện thoại äź tiêng Anh lớp 8 Tiếng Anh tình 10 trang web tự động kiểm tra lỗi ngữ phát âm birds thãƒnh ï gi منتديات a an