Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • Angel with a red hat - Thiên thần mũ đỏ Angel with a red hat I was scared as I sat in the coffee shop. Tomorrow I would have spinal surgery. The risk was high, but my faith was strong. I prayed, Oh, heavenly Father, in my time of trial, send me an angel. As I looked up, preparing to leave, I saw an elderly lady walking very slowly to the register. I stood by her, admiring her flair for fashion - a bright paisley dress of red and purple, a scarf, a brooch, and a brilliant scarlet hat. I said, Excuse me, madam. I just must say what a beautiful woman you are. She friendly clasped my hand and said, My child, bless you, for you see, I have an artificial arm and a plate in the other, and my leg is not my own. It takes me quite some time to get dressed. I do
  • ANGEL WITH A RED HAT - THIÊN THẦN MŨ ĐỎ Angel with a red hat Thiên thần mũ đỏ I was scared as I sat in the coffee shop. Tomorrow I would have spinal surgery. The risk was high, but my faith was strong. I prayed, Oh, heavenly Father, in my time of trial, send me an angel. As I looked up, preparing to leave, I saw an elderly lady walking very slowly to the register. I stood by her, admiring her flair for fashion - a bright paisley dress of red and purple, a scarf, a brooch, and a brilliant scarlet hat. I said, Excuse me, madam. I just must say what a beautiful woman you are. She friendly clasped my hand and said, My child, bless you, for you see, I have an artificial arm and a plate in the other, and my leg is not my own. It takes me
  • Học tiếng Anh: "At the drop of a hat" có nghĩa là làm một việc gì đó đột ngột, không có kế hoạch từ trước và không có lý do rõ ràng.

ngoi lãm r mi speak truyen hay tieng anh cÃm 銈儠銈 偣 after the honey moon intelligent tiêng Anh lớp 8 truyen song ngu nói học tiếng Anh giao tiếp 銈儠銈偣 dấu câu trong tiếng anh 11 Nghịch Lý Trong Việc Học Tiếng Anh những từ tiếng anh đi với giới từ Đừng cố nói tiếng Anh như gió cách học kanji hiệu quả câu Tå² hoc Kỹ năng skimming phãn Äá ƒ 19 12 từ tiếng anh quen thuộc nhưng thường 1 cụm từ tiếng lóng phổ biến tieng anh mua sắm Ä Æ 1182 sách dạy tiếng anh ở việt nam bảng chữ cái Những biến báo hay gặp ở sân bay bằng Mẫu câu tiếng Anh giao tiếp để lại thuẠ脙茠脝 effortless english Ôn thi TOEFL IELTS bằng sơ đồ tư duy missing cÃc Vi Phương pháp nghe hiệu quả từ vung dấu phẩy d峄媍h câu tường thuật 3 Những quy tắc vàng khi học tiếng Anh giao M u