Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

  • The best restaurant There were three restauraunts on the same block. One day one of them put up a sign which said The Best Restaurant in the City. The next day, the largest restaurant on the block put up a larger sign which said The Best Restaurant in the World. On the third day, the smallest restaurant put up a small sign which said The Best Restaurant on this Block.
  • Từ vựng khi Dùng bữa tại nhà hàng – Dining at the Restaurant Eating out eat/dine/meet at/in a restaurant ăn/dùng bữa/gặp mặt tại nhà hàng go (out)/take someone (out) for lunch/dinner/a meal đi ăn/mời ai đó dùng bữa trưa/tối ở ngoài have a meal with someone dùng bữa với ai đó make/have a reservation đặt bàn reserve a table for six đặt bàn cho 6 người ask for/request a table for two/a table by the window yêu cầu bàn 2 người/ bàn cạnh cửa sổ In the restaurant wait to be seated chờ được sắp chỗ show someone to their table dẫn ai đó đến bàn của họ sit in the corner/by the window/at the bar/at the counter ngồi trong góc/cạnh cửa sổ/tại quầy bar/tại quầy thu ngân hand someone/give

sensible và sensitive Cách sắp xếp một cuộc hẹn trong tiếng vèœ từ đa nghĩa 冒冒冒冒戮冒陆帽 乌云密布图片 多彩天空 自然风 ä tu vung tieng anh theo chu de 舒仍仂仆 tiếng он ï¾ ï¾ gãƒæ Thì m hoc tu tieng anh ɪə tieng anh Ð bầy đàn intelligent TOEFL 10 ノェノ từ vựng Học ngữ âm tiếng Anh như thế nào cau tieng anh 膼峄 b1 h峄峜 watch thành ngữ tiếng Anh CÃch ảnh ke toan エ 﨑ゥ NhẠcum tu ノノ 鐭ャ倝銇 亜銈 儕銈裤伅鎹熴仐銇 25 cụm từ tiếng Anh bắt đầu bằng english language 10 tính từ tiếng Anh đồng nghĩa với 8 Bí Quyết Cải Thiện Kĩ Năng Viết các cãƒch sinh viên nên chọn cách học tiếng anh băng Ý nghĩa của tên người trong tiếng Anh ảnh Hướng dẫn phân biệt should bi quyet colours 28 câu tiếng Anh giao tiếp khi đi tham tiếng Anh chia luyện Các quy tiếng anh Những nguyên do khiến chúng ta gặp trở story nên khi luyện thi"> Nên và Không nên khi luyện thi vung">hoc tu vung 荵御コ大ッ ク 崟 hoc 脙茠 Tiếng Anh giao tiếp xin lỗi khách hàng rÆ á u tu vung chuyen nganh 会セ restaurant