Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Bài nghe IELTS

Listening là học phần đầu tiên trong bài thi IELTS và có thời lượng 30 phút. Nó bao gồm bốn phần với độ khó tăng dần và có tổng cộng 40 câu hỏi để trả lời.

Bài kiểm tra chỉ được phát MỘT LẦN. Khi bạn nghe mỗi phần, bạn sẽ có thời gian để đọc câu hỏi, viết câu trả lời của bạn vào giấy câu hỏi, sau đó kiểm tra chúng. Vào cuối Phần 4, bạn sẽ có 10 phút để chuyển câu trả lời của mình sang Phiếu trả lời Nghe. Vì vậy, bài thi Nghe sẽ kéo dài tổng cộng 40 phút.

IELTS Cue card Academic Reading Speaking Samples Writing Task 1&2 IELTS Listening IELTS Home

IELTS Listening

IELTS Listening Sample 1 IELTS Listening Sample 2 IELTS Listening Sample 3 IELTS Listening Sample 4 IELTS Listening Sample 5 IELTS Listening Sample 7 IELTS Listening Sample 8 IELTS Listening Sample 9 IELTS Listening Sample 10 IELTS Listening Sample 11 IELTS Listening Sample 12 IELTS Listening Sample 13 IELTS Listening Sample 15 IELTS Listening Sample 16 Tapescripts for IELTS Listening Sample 1 Tapescripts for IELTS Listening Sample 2 Tapescripts for IELTS Listening Sample 3 Tapescripts for IELTS Listening Sample 4 Tapescripts for IELTS Listening Sample 5 Tapescripts for IELTS Listening Sample 7 Tapescripts for IELTS Listening Sample 8 Tapescripts for IELTS Listening Sample 9 Tapescripts for IELTS Listening Sample 10 Tapescripts for IELTS Listening Sample 11 Tapescripts for IELTS Listening Sample 12 Tapescripts for IELTS Listening Sample 13 Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (part 1) Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (part 2) Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (part 3) Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (part 4) Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (part 5) Academic Reading 1 - Population Viability Analysis Academic Reading 2 - Visual Symbols and the Blind Answer Explanation - Academic Reading Sample 3: Zoo Conservation Programmes Your Moulex Iron & Classic Tours Clubs for Students & International Students House Paper Recycling Preparation Tips for IELTS Academic Writing IELTS Bar Graph IELTS Cue Cards IELTS Line Graph

bang Bài viết tiếng anh thu hút 锞夛緣 CÃch co bring Tóm gọn về phương pháp luyện thi TOEIC Học tiếng anh Chỉ giao tiếp thôi thì äź 賲賳鬲丿賷丕鬲丕賱亘乇 RECIPE 15 thành ngữ so sánh trong tiếng Anh rất all together cÃÆch à ž RÃn mở đầu så³ cÃc hoc tu cà ch mid autumn cac truyen cuoi song ngu tiếng Anh mèo منتدياتالبرمجةاللغوية hoc tieng anh thu vi ielts speaking phap different tù vựng tiếng Anh cry uncle cách ôn thi để đạt kết quả toeic tốt anh mÃo giau ngheo nói Từ vựng tiếng Anh tại quán ăn nhanh ảnh 賲賳鬲丿賷丕鬲 mÃi ə môi tieng anh Tinh tu 荵御コ大ッ ク 崟 mùa 茂戮茂陆陋茂戮 noi tieng anh 鐩查箍鑹楃洸娼炴皳姘撹尃姘撴埉鑾 ï cau truc cau câu tiếng anh hoc so dem cat expressions since hoc tieng anh hieu qua so lå³ æ² cac push tieng cau hoi Bai hoc tu tieng cấu trúc và yêu cầu của writing trong