Thông Báo

Luyện Thi IELTS Online
Chúng tôi vừa cho ra mắt chuyên mục luyện thi IELTS online, miễn phí 100%. Chương trình học online gồm có Writing, Reading, Speaking, Listening, Grammar và Vocabulary theo chuẩn IELTS Quốc Tế.

Mời quý bạn truy cập vào Preparation for IELTS Exam để bắt đầu học.

BBT Lopngoaingu.com

Ngữ pháp cho IELTS

Trong bài thi IELTS, Ngữ pháp được chấm một thang điểm riêng biệt cho cả phần Nói và Viết. Bạn được đánh giá về khả năng sử dụng ngữ pháp chính xác và phù hợp cũng như phạm vi các loại câu mà bạn tạo ra. Ngay cả những câu đơn giản cần được viết chính xác nhưng để nâng điểm trên Band 4, bạn cũng cần thể hiện rằng bạn có thể sử dụng một số loại câu phức tạp và hiểu biết về các thì và cấu trúc liên quan.

Phần này cung cấp sự bao quát ngắn gọn nhưng toàn diện về ngữ pháp cần thiết để thành công trong bài thi IELTS. Nó được thiết kế cho những sinh viên có ít thời gian chuẩn bị cho kỳ thi IELTS hoặc dành cho những sinh viên đã hoàn thành khóa học IELTS và muốn có hướng dẫn vào phút cuối cho bài kiểm tra.

IELTS Writing IELTS Reading IELTS Grammar IELTS Speaking IELTS Listening IELTS Vocabulary

IELTS Tips IELTS Test IELTS Index IELTS Index 1

tiếng Anh tieng speak và talk hÃƒÆ n chè danh tu tap the luyen hoc tieng anh luyen doc tinh tu tp Tiếng Anh xin cấp bản quyền và cấp sensible vÃ Æ sensitive à m eye achieve Những biển báo và chỉ dẫn trong tiếng phÃt Halloween Sinh viên nên chọn cách học tiếng Anh ノェノ english expressions 野菜 carpet phát âm chuẩn Những a từ vung do and 3 h莽 Kỹ năng cần thiết để làm tốt part 7 ñððð¾ð½ñ nhÃƒÆ tẠt ä å¾ 会セ anh ノ ノ tieng anh hieu tieng anh co ban nhanh anh anh cac health lá n mçŒ o Bạn đã nghe tiếng Anh tốt chưa american học bang and tÄÅ